realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Przebudowa budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

Termin realizacji: 07.11.2016 - 07.12.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Budowa stanowiska szkoleniowo-dydaktycznego w szybie dźwigu pawilonu B-4 AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 21.03.2016 - 07.07.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa Sali wykładowej 429 wraz z instalacjami wewnętrznymi wod., kan., c.o., elektrycznymi wentylacją i klimatyzacją w pawilonie C-2.

Termin realizacji: 01.07.2016 - 16.09.2016 r.

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów

Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego, dostawie i montażu dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.

Termin realizacji: 01.08.2016 - 25.11.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacją robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem windy w budynku dawnego Arsenału położonym przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin realizacji: 02.11.2015 - 30.09.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wymiana dźwigu w pawilonie B-1.

Termin realizacji: 30.06.2016 - 06.09.2016 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dobudowa dźwigu szpitalnego do budynku Pawilonu M-III Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji: 22.07.2016 - 25.11.2016 r.

Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Remont elewacji z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian fundamentowych, remont dachu i kominów oraz wymianą instalacji odgromowej budynku użytkowego przy ul. Elsnera 3 w Krakowie

Termin realizacji: 15.09.2015 - 10.12.2015 r.

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4

Termin realizacji: 27.10.2015 - 30.09.2016 r.
« 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9