realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.

Termin realizacji: 15.05.2017 - 12.10.2017 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 257 w miejscowości Modlnica zadanie nr 1 – roboty związane z ociepleniem budynku szkoły.

Termin realizacji: 27.05.2017 - 15.08.2017 r.

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

Termin realizacji: 03.07.2017 - 30.09.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9 w Krakowie.

Termin realizacji: 04.05.2017 - 15.12.2017 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Remont spocznika przy wejściu głównym do Pawilonu A-0, AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 17.07.2017 - 01.09.2017 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Dostawa i montaż stolarki w ramach dostosowania pawilonu A-3 AGH do aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Termin realizacji: 16.11.2016 - 23.12.2016 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Przebudowa budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

Termin realizacji: 07.11.2016 - 07.12.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Budowa stanowiska szkoleniowo-dydaktycznego w szybie dźwigu pawilonu B-4 AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 21.03.2016 - 07.07.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa Sali wykładowej 429 wraz z instalacjami wewnętrznymi wod., kan., c.o., elektrycznymi wentylacją i klimatyzacją w pawilonie C-2.

Termin realizacji: 01.07.2016 - 16.09.2016 r.
« 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10