realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa pomieszczeń nr 330, 330a, 330b dla potrzeb serwerowni WGGiOŚ w paw. A-0.

Termin realizacji: 10.12.2014 r. - 18.02.2015 r.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków

Wykonanie remontu bastionu południowego, budynku bramnego i fragmentu oficyny Zamku w Pieskowej Skale z budową windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i przebudową instalacji.

Termin realizacji: 26.09.2014 r. - 16.07.2015 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa Sali wykładowej nr 5 w paw. A-2 WIMiIP wraz z budową instalacji wentylacji ze schładzaniem, na terenie AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 02.07.2014 r. - 05.09.2014 r.

Jednostka Wojskowa nr 3811, Rząska k/Krakowa, ul. Krakowska 2

Remont budynków nr 11 i 15 w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Termin realizacji: 31.07.2014 r. - 07.11.2014 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Remont wybranych laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych w budynku Wydziału Ogrodniczego wraz z dostawą wyposażenia.

Termin realizacji: 09.07.2014 r. - 16.09.2014 r.

Gmina Miejska Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków

Termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20.

Termin realizacji: 14.08.2014 r. - 14.11.2014 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa stropodachu nad pawilonem C-2 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa konstrukcji dachów pawilonów C1/C2” wraz z remontem pomieszczeń MUZEUM Historii AGH i Techniki.

Termin realizacji: 18.06.2014 r. - 16.10.2014 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Remont podjazdów, podestów, schodów i daszków przed wejściem do budynku Domu Studenckiego III oraz Domu Studenckiego IV.

Termin realizacji: 15.05.2014 r. - 15.07.2014 r.

Gmina Niepołomice

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy Niepołomice poprzez adaptację obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej Starości w Staniątkach.

Termin realizacji: 22.05.2014 r. - 29.07.2015 r.
« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10