realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Rozbudowa wjazdu na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3.

Termin realizacji: 03.06.2013 r. - 31.10.2013 r.

Krakowskie Centrum Biurowe Pilotów 2

Aranżacje pomieszczenia dla najemcy, prace budowlane różne w przyziemiu.

Termin realizacji: 07.04.2013 r. - 30.04.2013 r.

Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta

Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta os. Bohaterów Września 80 w Krakowie wraz z malowaniem ścian i sufitów pokoi biurowych Działu Egzekucji Administracyjnej.

Termin realizacji: 29.04.2013 r. - 29.05.2013 r.

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Zmiana sposobu użytkowania strychu wraz z rozbudową instalacji c.o., wod-kan., elektrycznych (niskoprądowych, p.poż.) w budynku nr 9, na potrzeby Zakładu Patologii Nowotworów.

Termin realizacji: 27.03.2013 r. - 03.09.2013 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie

Remont dźwigu osobowego nr 4 wraz z szybem i pomieszczeniem maszynowni w Domu Studenckim nr 2 Babilon przy ul. Rostafińskiego 11 w Krakowie.

Termin realizacji 21.01.2013 - 18.04.2013 r.

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Dobudowa pomieszczenia gospodarczego i pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont dachu budynku administracyjnego Cmentarza Podgórze ul. Wapienna w Krakowie.

Termin realizacji: 30.07.2012 r. - 30.11.2012 r.

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „SOLIDARNOŚĆ” w Radziszowie

Remont budynku głównego MCRD – remont kuchni wraz z zapleczem oraz roboty zewnętrzne.

Termin realizacji: 28.06.2012 r. - 31.10.2012 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 16.

Termin realizacji: 31.05.2012 r. - 30.11.2014 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

(Modernizacja) remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Czarnowiejskiej 50b w Krakowie.

Termin realizacji: 11.06.2012 r. - grudzień 2012 r.
« 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10