realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Uniwersytet Rolniczy, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Termin realizacji: 19.08.2015 - 27.10.2015 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa szachtu kablowego w paw. C-2 (przy paw. C-3) z przynależnymi rozdzielnicami elektrycznymi i laboratoryjnymi w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa pionów kablowych wraz z infrastrukturą w paw. C-1, C-2, C-3

Termin realizacji: 07.09.2015 - 07.11.2015 r.

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków

ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja – etap III Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida mieszczącego się w Krakowie, os. Górali 4

Termin realizacji: 07.09.2015 - 07.12.2015 r.

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków

Przebudowa i remont konserwatorski budynku nr 8 na Wawelu w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie (wraz z przygotowaniem kompletu niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem

Termin realizacji: 19.10.2015 - 15.12.2016 r.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: prace budowlane na potrzeby wystawy: \"Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu\" oraz prace demontażowe po wystawie i likwidacja rys na posadzce kamiennej Sali Wystaw Zmiennych.

Termin realizacji: etap I - do 01.06.2015 r. / etap II: 19.10.2015 r. - 07.11.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Przebudowa instalacji odprowadzania pyłu ze stanowiska laboratoryjnego do cięcia skał i węgla w Pracowni Obróbki Skał zlokalizowanej w pomieszczeniu 014 Hali A-1.

Termin realizacji: 28.04.2015 r. - 10.10.2015 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica

Przystosowanie budynków S-1, S-2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: do 30.09.2015 r.

Gmina Miejska Kraków - Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Wykonanie modernizacji budynku Gimnazjum nr 2 w Krakowie przy ul. Studenckiej 13.

Termin realizacji: 23.07.2015 r. - 20.09.2015 r.

Jednostka Wojskowa nr 3811

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego i magazynu żywności w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.\\

Termin realizacji: 26.06.2015 r. - 02.11.2015 r.
« 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10