realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Gmina Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń na przedszkole oraz przebudowa części poddasza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach przy ul. Szkolnej 66; działka nr 395/1, zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi i decyzjami o pozwoleniu na budowę.

Termin realizacji: 07.05.2018 - 15.08.2019 r.

Gmina Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice.

Termin realizacji: 02.01.2019 - 31.10.2019 r.

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce.

Termin realizacji: 05.04.2018 - 30.07.2019 r.