realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – roboty budowlane w budynku kuchni przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.

Termin realizacji: 02.11.2017 - 27.12.2017 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wraz z montażem stolarki ppoż. w budynku A-3 AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 12.07.2017 - 29.09.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Wykonanie II etapu przebudowy Budynku Głównego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych wraz z serwerownią, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażu napędu do drzwi automatycznie rozwieralnych.

Termin realizacji: 10.05.2017 - 16.09.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.

Termin realizacji: 15.05.2017 - 12.10.2017 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 257 w miejscowości Modlnica zadanie nr 1 – roboty związane z ociepleniem budynku szkoły.

Termin realizacji: 27.05.2017 - 15.08.2017 r.

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

Termin realizacji: 03.07.2017 - 30.09.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9 w Krakowie.

Termin realizacji: 04.05.2017 - 15.12.2017 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Remont spocznika przy wejściu głównym do Pawilonu A-0, AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 17.07.2017 - 01.09.2017 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Dostawa i montaż stolarki w ramach dostosowania pawilonu A-3 AGH do aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Termin realizacji: 16.11.2016 - 23.12.2016 r.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9