realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

Termin realizacji: 05.06.2018 - 22.10.2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków

Przebudowa elewacji oraz założenie tzw. Zielonego dachu na budynku magazynowo-garażowym na dz. nr 3/2, 3/1 i 158 obr. 116 Śródmieście przy al. Słowackiego 17a w Krakowie.

Termin realizacji: 06.06.2018 - 05.10.2018 r.

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na realizacje świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – docieplenie w technologii lekkiej mokrej wraz z robotami towarzyszącymi. Budynek przychodni zdrowia przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie.

Termin realizacji: 27.06.2018 - 02.10.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 47 oficyna w Krakowie.

Termin realizacji: 01.09.2017 - 31.03.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – roboty budowlane w budynku kuchni przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.

Termin realizacji: 02.11.2017 - 27.12.2017 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na dydaktyczne, wraz z wewnętrznymi instalacjami: C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, hydrantowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa miejsc postojowych na działce nr 103 w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś.

Termin realizacji: 26.06.2017 - 31.07.2018 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wraz z montażem stolarki ppoż. w budynku A-3 AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 12.07.2017 - 29.09.2017 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych i montażowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej” zlokalizowanego przy ul. Żubrowej 15 na terenie działki nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.

Termin realizacji: 14.08.2017 - 05.11.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Wykonanie II etapu przebudowy Budynku Głównego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych wraz z serwerownią, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażu napędu do drzwi automatycznie rozwieralnych.

Termin realizacji: 10.05.2017 - 16.09.2017 r.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10