realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wymiana dźwigu w pawilonie B-1.

Termin realizacji: 30.06.2016 - 06.09.2016 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dobudowa dźwigu szpitalnego do budynku Pawilonu M-III Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji: 22.07.2016 - 25.11.2016 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Piotra i Pawła, Bodzanów 1, 32-020 Wieliczka

Budowa budynku kościoła parafialnego pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, c.o., elektrycznymi, wentylacją mechaniczną naw.-wyw. z rekuperacją i klimatyzacją pasywną z pompą rewersyjną do chłodzenia oraz gruntową pompą ciepła, budową wewnętrznych instalacji pozabudynkowych: gazu, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem- odparownikiem, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem zewnętrznym oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 113/1 w Bodzanowie.

Termin realizacji: 16.08.2016 - 30.06.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

Rozbudowa budynku szpitala SP ZOZ MSW w Krakowie od strony ul. J. Lea o zewnętrzną klatkę schodową wraz z dźwigiem szpitalnym i instalacji wew. (elektryczne, c.o., woda, kanalizacja sanitarna, wentylacja), przebudowa rozdzielni elektrycznej i wew. Instalacji elektrycznej na działce nr 454/3; przebudowa instalacji zew. (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) i nawierzchni utwardzonych na działce 454/3; likwidacja przyłącza gazu na działce nr 454/3; obręb 3, jednostka ewid. Krowodrza, miasto Kraków.

Termin realizacji: 09.08.2016 - 20.11.2017 r.

Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Remont elewacji z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian fundamentowych, remont dachu i kominów oraz wymianą instalacji odgromowej budynku użytkowego przy ul. Elsnera 3 w Krakowie

Termin realizacji: 15.09.2015 - 10.12.2015 r.

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4

Termin realizacji: 27.10.2015 - 30.09.2016 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń nr 330, 330a, 330b dla potrzeb serwerowni WGGiOŚ w paw. A-0 – etap II

Termin realizacji: 09.09.2015 - 18.12.2015 r.

Uniwersytet Rolniczy, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Termin realizacji: 19.08.2015 - 27.10.2015 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa szachtu kablowego w paw. C-2 (przy paw. C-3) z przynależnymi rozdzielnicami elektrycznymi i laboratoryjnymi w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa pionów kablowych wraz z infrastrukturą w paw. C-1, C-2, C-3

Termin realizacji: 07.09.2015 - 07.11.2015 r.
« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12