realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy i Lednicy Górnej.

Termin realizacji: 15.02.2021 – 30.08.2021

Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków

Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Termin realizacji: 22.02.2021 – 14.06.2021

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie.

Termin realizacji: 24.04.2019 – 26.03.2021

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie

Termin realizacji: 14.12.2020 – 05.04.2021

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Budowa PSZOK w Gminie Wieliczka.

Termin realizacji: 22.05.2020 – 30.04.2021