realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków

Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze siedziby Narodowego Centrum Nauki wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej.

Termin realizacji: 02.07.2019 – 24.09.2019

Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków

Przebudowa budynku Narodowego Centrum Nauki w zakresie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych.

Termin realizacji: 18.03.2019 – 16.07.2019

Gmina Zabierzów. Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Remont w budynku SP w Balicach

Termin realizacji: 26.03.2019 – 18.04.2019

Gmina Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń na przedszkole oraz przebudowa części poddasza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach przy ul. Szkolnej 66; działka nr 395/1, zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi i decyzjami o pozwoleniu na budowę.

Termin realizacji: 07.05.2018 - 15.08.2019 r.

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

Termin realizacji: 05.06.2018 - 22.10.2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków

Przebudowa elewacji oraz założenie tzw. Zielonego dachu na budynku magazynowo-garażowym na dz. nr 3/2, 3/1 i 158 obr. 116 Śródmieście przy al. Słowackiego 17a w Krakowie.

Termin realizacji: 06.06.2018 - 05.10.2018 r.

Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na realizacje świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – docieplenie w technologii lekkiej mokrej wraz z robotami towarzyszącymi. Budynek przychodni zdrowia przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie.

Termin realizacji: 27.06.2018 - 02.10.2018 r.

Gmina Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice.

Termin realizacji: 02.01.2019 - 31.10.2019 r.
« 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12