realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce.

Termin realizacji: 05.04.2018 - 30.07.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 47 oficyna w Krakowie.

Termin realizacji: 01.09.2017 - 31.03.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – roboty budowlane w budynku kuchni przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.

Termin realizacji: 02.11.2017 - 27.12.2017 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na dydaktyczne, wraz z wewnętrznymi instalacjami: C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, hydrantowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa miejsc postojowych na działce nr 103 w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś.

Termin realizacji: 26.06.2017 - 31.07.2018 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wraz z montażem stolarki ppoż. w budynku A-3 AGH w Krakowie.

Termin realizacji: 12.07.2017 - 29.09.2017 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych i montażowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej” zlokalizowanego przy ul. Żubrowej 15 na terenie działki nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.

Termin realizacji: 14.08.2017 - 05.11.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Wykonanie II etapu przebudowy Budynku Głównego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych wraz z serwerownią, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażu napędu do drzwi automatycznie rozwieralnych.

Termin realizacji: 10.05.2017 - 16.09.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.

Termin realizacji: 15.05.2017 - 12.10.2017 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 257 w miejscowości Modlnica zadanie nr 1 – roboty związane z ociepleniem budynku szkoły.

Termin realizacji: 27.05.2017 - 15.08.2017 r.
« 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12