OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie:

a. Generalne wykonawstwo inwestycji:
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
 • Budownictwo przemysłowe
 • Remonty i modernizacje obiektów w tym także zabytkowych
 • Budownictwo obiektów sportowych i infrastruktury turystycznej
d. Instalacje elektryczne i sanitarne, wentylacja i klimatyzacja
 
e. Wynajem sprzętu budowlanego:
 • Koparki typu Case
 • Wyciągi typu Geda
 • Miniładowarkę GEHL
b. Wykonawstwa projektów w formie "zaprojektuj i wybuduj"
 
c. Budowa infrastruktury technicznej:
 • drogi, parkingi, chodniki
 • sieci zewnętrzne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci wodociągowe, gazowe, cieplne
 • sieci energetyczne, teletechniczne
f. Wykonawstwo elewacji:
 • metoda lekką mokrą
 • elewacje kamienne
 • elewacje z cegły klinkierowej
 • elewacje w systemie Infatec

 

Zapraszamy do współpracy!