Kontakt

STAMBUD Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciecha 89
32-085 Modlnica
tel: 12 427-00-40
fax: 12 427-02-81
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000168865
NIP 944-17-83-415
REGON 351478534
Wysokość Kapitału Zakładowego 1.500.000,00 zł

Wyświetl większą mapę


Napisz do nas

Twój adres e-mail