o nas

O firmie|Aktualności|Polityka Prywatności|

Stambud Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy o dofinanowanie projektu pn.: "Wzrost konkurekcyjności Stambud sp. z o.o. poprzez unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" poszerzył w znacznym stopniu swoją bazę sprzętową rozszerzając tym samym profil świadczonych usług.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                 

 

* * * * *

1. W dniu 14.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na:

Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych    i montażowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej” zlokalizowanego przy ul. Żubrowej 15 na terenie działki nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.


Prace realizowane będą do listopada 2018 r.

2. W dniu 19.06.2017 r. podpisaliśmy umowę na:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na dydaktyczne, wraz z wewnętrznymi instalacjami: C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, hydrantowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa miejsc postojowych na działce nr 103 w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś.

Prace realizowane będą do lipca 2018 r.

3. Oferujemy usługi koparko-ładowarką oraz miniładowarką. Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 12 427-00-40.

4. Firmy chcące podjąć współpracę z naszą spółką w zakresie podwykonawstwa, dostaw materiałów, narzędzi etc. proszone są o kontakt na adres meilowy stambud@stambud.pl oraz pod numerem telefonu 12 427-00-40.

 

X

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2014 r.
nastąpi zmiana adresu do korespondencji
oraz zmiana adresu biura Stambud sp. z o.o.
Nowy adres to:
32-084 Morawica 286.
Adres siedziby spółki pozostaje bez zmian.