realizacje

Remont kapitalny pomieszczeń biurowych, warsztatu, docieplenie ścian oraz dachu budynku PBWI Kraków, ul. Bajeczna