Kontakt

STAMBUD Sp. z o.o.

Nawojowa Góra
ul. Podlas 11
32-065 Krzeszowice
 

Adres do korespondencji

32-084 Morawica 286
tel. 12 427-00-40
fax  12 427-02-81
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000168865
NIP 944-17-83-415
REGON 351478534
Wysokość Kapitału Zakładowego 160.000,00 zł

Wyświetl większą mapę


Napisz do nas

Twój adres e-mail